Αδιατάρακτη σύνθλιψη - Κοπή οπλισμένου σκυροδέματος με υδραυλικό ψαλίδι

Ψαλίδι Αδιατάρακτη σύνθλιψη μπετόν, χωρίς κοπή οπλισμού

Χωματουργικές Εργασίες

Συμπύκνωση εδάφους πριν τη σκυροδέτηση

Σκυροδέτηση με δόνηση

Μίνι Κάδοι μπαζών - Μεταφορές Μπαζών με μεταφορικές ταινίες

Χωματουργικές Εργασίες σε στενά και δύσκολα σημεία