Αδιατάρακτη κοπή πλάκας σε κομμάτια και σήκωμα αυτών με παλάγκο