Αδιατάρακτη θραύση πλάκας από μπετόν με χρήση υδραυλικού χειροκίνητου ψαλιδιού