Αδιατάρακτη διάτρηση μπετόν με χρήση καροτιέρας Φ250