Μίνι τσαπάκι 1 μέτρου φάρδος, σε χώρο με στενή πρόσβαση