Φόρτωμα αχρήστων υλικών από κατεδάφιση με γερανό αρπάγη