Κατασκευή προσωρινού Beach Volley και προμήθεια ποταμίσιας άμμου