Συμπύκνωση εδάφους πριν τη θεμελίωση νέας οικοδομής