Εκσκαφή συνδετήριων δοκών σε υπάρχουσες κολώνες κτιρίου