Φορτωτάκι 1 μέτρου φάρδος. Τσαπάκι με κουβά και σφυρί. Μηχανοκίνητο ανατρεπόμενο καρότσι και μίνι κάδος μπαζών με ανοιγόμενη πόρτα.