Φόρτωμα μπαζών με μηχανοκίνητο ανατρεπόμενο καρότσι, από το -3 υπόγειο μέσα στον κάδο