Καρότσα 7,5 κυβικών για φόρτωμα γυψοσανίδων σε υπόγειο