Σκυροδέτηση με δίκτυο μπετόν σε υπαίθριο χώρο καταστήματος 40 μέτρα μήκους απόσταση από το κατάστημα