Κοπή κλάδεμα υψηλών δέντρων με χρήση τηλεσκοπικού γερανού με καλάθι