Επισκευή και αποκατάσταση οπλισμού σε πλάκα από μπετόν