Αδιατάρακτη σύνθλιψη - Κοπή οπλισμένου σκυροδέματος με υδραυλικό ψαλίδι